Bel mij terug

Psychische aandoeningen snel, succesvol en duurzaam behandelen

PHI begrijpt dat u onmiddellijk behoefte hebt aan professionele zorg. Daarom streven wij naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle behandeling van uw angst, depressie, somatisch symptoomstoornis of ernstige onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Bij ons belandt u niet op een wachtlijst. Waarom niet? Omdat we er geen hebben. Deze snelle dienstverlening is de eerste stap in uw succesvolle behandeling.

Objectieve meting van resultaten

PHI voert voor, tijdens en na de behandeling van een psychische aandoening metingen uit om het effect van onze behandelprogramma’s objectief te bepalen en indien nodig bij te sturen. Vragenlijsten liggen aan de basis van onze data.

  • Onze persoonlijke benadering, multidisciplinaire aanpak en warme omgeving leveren ons een algemeen cliënttevredenheidscijfer van 8,9 op.
  • 85 procent van de mensen die wij behandelen, rapporteert een substantiële verbetering van hun situatie.
  • Maar liefst 98 procent van onze cliënten geeft aan dat hun klachten verminderd zijn.

 

Het is onze ambitie om deze percentages in de toekomst nog te verhogen door blijvend in te zetten op kennisverruiming en -verdieping, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsvolle zorg.

Wilt u als patiënt meer weten over de behandelingen van PHI?

Klik hier voor meer informatie.