Bel mij terug

Veelgestelde vragen over PHI

Voor cliënten:

Voor welke klachten kan ik bij PHI terecht?

PHI is dé specialist in de interdisciplinaire behandeling van angststoornissen, depressie, stemmingsstoornissen, psychosomatische stoornissen, ernstige onbegrepen lichamelijke klachten (waaronder ook klachten zoals stress, pijn en psychosomatische klachten).

Hoelang moet ik wachten voor ik een behandeling kan starten bij PHI?

Mét of zonder verwijzing, u kunt altijd op de vestiging terecht voor een persoonlijk kennismakingsgesprek, dat kan vaak al binnen 1 week. Denken we dat een behandeling geschikt voor u kan zijn, dan plannen we na ontvangst van de verwijsbrief onmiddellijk een uitgebreide intake. Na een positief advies starten we met de behandeling.

Hoeveel kost een behandeling bij PHI?

Er zijn geen kosten verbonden voor u als cliënt van PHI. De vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Wanneer PHI geen contract heeft met uw zorgverzekeraar en u een naturapolis heeft, krijgt PHI een lagere vergoeding. PHI brengt ook in dat geval geen eigen bijdrage of kosten voor u in rekening. Wel moet u rekening houden met het wettelijke eigen risico. U hoeft dus niets te betalen, behalve de kosten voor het eigen risico (voor zover u dat nog niet heeft verbruikt).

Wat als ik een terugval krijg na een behandeling?

De behandelingen van PHI streven naar een duurzaam resultaat en focussen op zelfredzaamheid. U krijgt tijdens uw behandeling technieken aangeleerd die u blijvend kunt toepassen in uw dagelijkse leven. Ook na de behandeling blijven wij met u contact onderhouden. Heeft u toch een moeilijk moment? Dan kunt u ook altijd met ons contact opnemen.

Waarom zou ik mij laten behandelen bij PHI en niet bij een andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg?

PHI hanteert een persoonlijke en multidisciplinaire aanpak, waarbij u als cliënt centraal staat. U krijgt uw eigen behandelteam en werkt intensief (een aantal sessies per week) onder begeleiding van uw eigen therapeut individueel aan uw herstel. Wij richten ons op uw geest én lichaam, op zelfredzaamheid en een duurzaam resultaat door uw behandeling te vertalen naar uw leefwereld. Deze werkwijze is uniek.

Wat is de eerste stap die ik moet zetten om een behandeling te starten bij PHI?

PHI is een erkende en gespecialiseerde tweedelijnszorginstelling. Dat betekent dat wij u alleen zorg kunnen bieden na een verwijzing door uw huis- of bedrijfsarts. Heeft u een verwijzing? Dan neemt u contact met ons op. Heeft u nog geen verwijzing, maar wilt u meer weten over onze aanpak? Dan kunt u altijd bij ons terecht met uw eventuele vragen.

Wat kunt u doen als u onze wachttijden erg lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Voor verwijzers:

Welke patiënten kunnen terecht bij PHI?

PHI is als erkende gespecialiseerde `GGZ-instelling dé specialist in de behandeling van angststoornissen, depressie en somatisch symptoomstoornissen.

Waarom zou ik patiënten verwijzen naar PHI en niet naar een andere instelling voor geestelijke gezondheid?

PHI hanteert een holistische en multidisciplinaire aanpak. In al onze behandelingen hebben wij aandacht voor de mentale, sociale en fysieke dimensies van de klachten van uw patiënt. We onderscheiden ons door onze behandelingen ook te vertalen naar de leefwereld van uw patiënt en hem technieken aan te leren die hem zelfredzaam maken. Wij wijzen aan elke patiënt een persoonlijk behandelteam toe wisselen geen behandelaars tijdens het traject, zodat hij/zij in een veilige en geborgen omgeving kan werken aan zijn/haar herstel. De interdisciplinaire PHI-behandeling is volledig evidencebased. De behandelresultaten zijn uitstekend en bovengemiddeld. Daarnaast zetten we ook sterk in op de communicatie met u als verwijzer.

Welke rol speel ik zelf nog wanneer ik een patiënt verwijs naar PHI?

Onze cliënt blijft ook ‘uw patiënt’. PHI streeft er dus naar een vertrouwensband met u op te bouwen. Daarom houden wij u met regelmatige feedbackrapporten op de hoogte van de behandeling en de vooruitgang van uw patiënt. Bovendien rekenen wij op uw input voor de intake en neemt het behandelteam contact met u op als er meer achtergrondinformatie nodig is. Ook overleggen wij met u in voorkomende gevallen.

Met welke wachttijden moet ik rekening houden wanneer ik een patiënt naar PHI verwijs?

Wanneer u een patiënt naar ons verwijst, organiseren wij binnen de week een telefonische voorafgaande screening om te beoordelen of wij uw patiënt de juiste zorg kunnen bieden. Indien we denken dat een behandeling kan passen, plannen we onmiddellijk een uitgebreide intake. Deze intake en diagnostiek fase (doorlooptijd circa 3 weken) wordt uitgebreid besproken en geëvalueerd door het behandelteam en leidt tot een advies. Na een positief advies starten we onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie weken, met de behandeling. Zien we geen mogelijkheden, dan overleggen we altijd met u over een eventuele verwijzing naar een andere instelling.

Hoeveel betaalt mijn patiënt voor een behandeling bij PHI?

Al onze behandelingen maken deel uit van het basispakket van de ziektekostenpolis van uw patiënt. Met uitzondering van de kosten voor het wettelijk verplichte eigen risico, hoeft uw patiënt dus niets te betalen.
Heeft u een andere vraag over PHI? Neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier om contact met ons op te nemen.