Bel mij terug

Sterk in psychologische zorg én communicatie

Verwijst u een patiënt naar PHI? Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de psychologische zorg die uw patiënt ontvangt en de vooruitgang die hij boekt. Dat doen we door u regelmatig een schriftelijke update te bezorgen. Bovendien betrekken wij u, als dat nodig blijkt, graag bij de behandeling. Ons behandelteam neemt zeker contact met u op wanneer het nuttig is om meer achtergrondinformatie over uw patiënt te hebben. Door die interactieve wisselwerking en open communicatie hopen wij met u als verwijzer een vertrouwensband op te bouwen. Want wij begrijpen dat u met de grootste zorg voor PHI hebt gekozen.

PHI informeert u

Als uw patiënt bij ons in behandeling komt, ontvangt u van ons:

  • een intakerapport met de diagnose en de behandeldoelen;
  • een tussentijds evaluatierapport met de gemaakte vooruitgang en de doelen die nog bereikt moeten worden;
  • een eindevaluatie met de definitieve resultaten.

Het spreekt voor zich dat wij in al onze communicatie over de psychologische zorg voor uw patiënt de wettelijke en ethische regels respecteren. Bovendien vragen we altijd toestemming aan uw patiënt om u de rapporten te bezorgen.

Hebt u vragen over onze psychologische zorg, aanpak of behandelingen?

Klik hier voor meer informatie.