Bel mij terug

PHI: Focus en specialisatie

Wij zijn een focuskliniek en behandelen cliënten in een gespecialiseerde poliklinische setting. PHI is dus geen instelling voor basis-GGZ. PHI heeft focus en daarom geen breed aanbod.

PHI is specialist op het gebied van interdisciplinaire gedragstherapeutische behandeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat, bij dit type aandoeningen, een multidisciplinaire combinatietherapie meerwaarde heeft. Het volledig evidence based – door PHI ontwikkelde – behandelprogramma voorziet hierin.

Cliënten volgen een intensief programma: wekelijks vinden er drie (soms zelfs vier) sessies plaats. Elke sessie is individueel, de therapeut is altijd specifiek beschikbaar voor één patiënt (geen groepstherapie). Daarnaast wordt de cliënt behandeld door een vast behandelteam, de therapeuten worden alleen bij hoge uitzondering gewisseld.

Doorverwijzen in alle vertrouwen

In onze aanpak staat de patiënt altijd centraal. Onze therapie is volledig afgestemd op zijn noden en persoonlijke leefwereld en is erop gericht cognities en gedrag duurzaam te veranderen, zijn zelfbeeld positief te beïnvloeden en klachten op te lossen. Verwijst u uw patiënt voor specialistische GGZ door naar PHI? Dan kiest u een zorginstelling die:

  • focus heeft en uw patiënt centraal stelt;
  • totaalbehandelingen samenstelt op basis van een interdisciplinaire aanpak;
  • resultaatgerichte programma’s uitwerkt vanuit een uitgebreide diagnosestelling;
  • intensieve behandelingen aanbiedt (drie tot vier afspraken per week) die uw patiënt zelfredzaam maken;

Een eigen behandelteam voor elke patiënt

PHI werkt met een team van professionals die specialist zijn in hun vakgebied, die verder worden opgeleid tot expert en die de ontwikkelingen in hun vakgebied nauwlettend volgen. Elke patiënt kan rekenen op de ondersteuning van een vast behandelteam. Het spreekt voor zich dat we u als verwijzer op de hoogte houden van de behandeling en vooruitgang van uw patiënt.

Vertrouwen als sleutelwoord

Bij PHI beschouwen we vertrouwen, gastvrijheid en een persoonlijke benadering als essentiële elementen voor een succesvolle behandeling. We creëren een omgeving waarin uw patiënt zich begrepen en gesteund voelt. Kortom: u kunt uw patiënt in alle vertrouwen doorverwijzen naar PHI.

Wilt u meer weten over de specialistische GGZ die wij uw patiënten kunnen bieden?

Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie over onze aanpak.