Bel mij terug

Trimbos-richtlijnen: uw garantie op een kwaliteitsvolle behandeling

PHI is een erkende zorginstelling voor gespecialiseerde GGZ die de aanbevelingen en werkwijzen van de Trimbos-richtlijnen volgt. Het Trimbos-instituut is een Nederlands kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke zorg en lichamelijke ziektes. Het instituut legt zich toe op de ontwikkeling, verspreiding, toepassing en evaluatie van kennis.

Kwaliteitsgarantie

In samenwerking met de medische beroepsverenigingen, het NHG en de beroepsverenigingen voor psychiatrie en psychotherapie heeft het Trimbos-instituut een aantal richtlijnen opgesteld voor de interdisciplinaire behandelingen van psychische problemen. Het doel van deze richtlijnen? De kwaliteit van de aangeboden multidisciplinaire behandelingen waarborgen.

PHI en Trimbos

Voor de PHI-behandelingen zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

  1. MDR-stemmingsstoornissen
  2. MDR-angststoornissen
  3. MDR-SOLK en somatoforme stoornissen
Wilt u meer weten over het Trimbos-instituut of de Trimbos-richtlijnen?

Klik dan hier voor meer informatie.