Bel mij terug

Publicatie in Frontiers in Psychiatry bevestigt effectiviteit PHI

03-07-2023

 

Onlangs publiceerde Frontiers in Psychiatry een artikel waarin de effectiviteit van de transdiagnostische interdisciplinaire aanpak van PHI werd onderzocht. De conclusie: een aanpak zoals toegepast bij PHI, lijkt een positief effect te hebben op kwaliteit van leven en gerapporteerde symptomen van psychopathologie.

Zie https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2023.1113356/full (gratis te lezen)

 

Over het onderzoek

Het onderzoek is geschreven door Jaap Wijnen, promovendus aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, in samenwerking met Nicole Gordon, Geert van ’t Hullenaar, Marc Pont, Marciano Geijselaers en Jessica Van Oosterwijck, onder begeleiding van Jeroen de Jong.

De effectiviteit van de transdiagnostische interdisciplinaire aanpak werd onderzocht in een steekproef van 3900 cliënten met een gediagnosticeerde depressieve- en/of angststoornis die deze interventie zijn gestart bij PHI tussen 2017 en 2022.

De resultaten tonen een significante verbetering in kwaliteit van leven en symptomen van psychopathologie na het beëindigen van de 20-weken durende interventie. Aan het einde van het 12-maanden duurzaamheidscontrole programma rapporteert 63% van de cliënten een remissie van depressieve symptomen en 67% van cliënten een remissie van angst symptomen.