Bel mij terug

De geestelijke gezondheid en welzijn; een wereldwijde prioriteit voor iedereen!

10-10-2022

Sinds 1992 is 10 oktober uitgeroepen tot de ‘Internationale dag van de mentale gezondheid’. Tijdens deze dag wordt er wereldwijd bewustwording gecreëerd ten aanzien van mentale gezondheidsproblemen. Het thema van dit jaar, uitgeroepen door de World Health Organisation (WHO), is; ‘Maak de geestelijke gezondheid en welzijn van iedereen een wereldwijde prioriteit!’ En er is maar één manier om dit te doen: door met elkaar te praten!

De COVID-19 pandemie heeft in de voorbije jaren wereldwijd gezorgd voor een aanzienlijke toename van ervaren psychische klachten. Onderzoek laat zien dat men meer zorgen heeft over mentale gezondheid dan over oncologische aandoeningen¹. Tevens zien we dat er, helaas nog steeds, een taboe rust op het bespreken van mentale klachten.

Wat is mentale gezondheid? 

Volgens de WHO is mentale gezondheid een staat van welzijn waarin men zijn of haar capaciteiten benut, kan omgaan met de normale stress van het leven, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om bij te dragen aan zijn of haar gemeenschap. Dit wordt ook wel mentaal welbevinden genoemd, het gaat dus over je goed voelen én kunnen functioneren in het dagelijks leven.² 

De belangrijkste kenmerken van mentale gezondheid kunnen als volgt gedefinieerd worden: 

  • Kunnen omgaan met teleurstellingen en uitdagingen (veerkracht hebben) 
  • Jezelf accepteren 
  • Gevoel van eigenwaarde hebben 
  • Om kunnen gaan met emoties in jezelf 
  • Hulp durven vragen als het nodig is 
  • Een eigen plek kunnen vinden in de maatschappij 
  • Je kunnen ontspannen 
  • Om kunnen gaan met je eigen gedachten 
  • Zelfrespect hebben 
  • De dingen kunnen doen die voor jou belangrijk zijn 

 

#OPENUP 

Om vooroordelen te bestrijden en de weg naar hulp beter vindbaar te maken is goede voorlichting, samen met elkaar praten en aandacht hebben voor elkaar zeer belangrijk! Om het taboe te doorbreken willen wij iedereen oproepen open te zijn over ervaren psychische problemen. Praat erover, en laat ook anderen zien dat jij openstaat voor het verhaal van een ander. ³ 

Afbeelding: World Federation for Mental Health.   

 


Bronnen: 

¹ 3 in 5 globally say their healthcare system is overstretched | Ipsos

² Cijfers en feiten mentale gezondheid | Loketgezondleven.nl

³ MIND Dag Psychische Gezondheid (wijzijnmind.nl)